ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   แจ้งการรับเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานทะเบียนเรียน
     
ลงประกาศโดย :   นางธนวรรณ รักอู่
     
ประกาศวันที่ :   7 July 2017
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068