ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   ประกาศสำหรับนักศึกษาจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานหลักสูตร
     
ลงประกาศโดย :   นายคมสัน ตันเจริญ
     
ประกาศวันที่ :   26 July 2017
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068