ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.(เข้า2557-2559)
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   ผู้ดูแลระบบ
     
ลงประกาศโดย :   Mr.Admin Administrator
     
ประกาศวันที่ :   8 December 2017
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068