ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   (แจ้งนักศึกษา) ปฏิทินการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   ระดับคณะ
     
ลงประกาศโดย :   นางสาวศศิธร จิณแพทย์
     
ประกาศวันที่ :   18 November 2016
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068