ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   เปิดระบบการจองและยืนยันรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานหลักสูตร
     
ลงประกาศโดย :   นายปพน ก้านเหลือง
     
ประกาศวันที่ :   29 October 2021
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068