ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานหลักสูตร
     
ลงประกาศโดย :   นายปพน ก้านเหลือง
     
ประกาศวันที่ :   7 February 2022
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068